Wywiad gospodarczy, detektyw dla firm.

DETECTIVE GROUP Biuro Detektywistyczne oferuje działania wywiadowcze polegające na weryfikowaniu uczciwości oraz wiarygodności przyszłych i obecnych kontrahentów Twojej firmy. Dokonane ustalenia pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo Państwa interesów przed stratami spowodowanymi przez nieuczciwych i nierzetelnych partnerów biznesowych.

Poszukujemy wszelkich, trudno dostępnych informacji z różnych źródeł dotyczących aktualnej działalności partnerów gospodarczych, ich legalności oraz kondycji finansowej spółek na zlecenie zarówno polskich podmiotów jak i zagranicznych. Posiadamy doświadczenie i możliwości sprawdzenia firm również poza granicami Polski i Unii Europejskiej.

Nasze usługi mają na celu określenie profilu działalności wskazanego kooperanta przed nawiązaniem relacji biznesowych lub w trakcie ich trwania. Zebrany materiał służy do kształtowania polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, ograniczenia wystąpienia ryzyka zabezpieczając przed ewentualnymi stratami.

Nasi eksperci z dziedziny informatyki śledczej, kontroli i audytu stanowią także cenne wsparcie przy analizach dokumentacji firmowej, transferów pieniężnych oraz bilingów połączeń telefonicznych i logowań BTS.

Istnieje również możliwość poddania wybranej osoby (za jej zgodą) badaniu przy wykorzystaniu środka technicznego (wariografu) mającego na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu badanej osoby lub w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych, czyli tak zwanego ,,wykrywacza kłamstw”.

Jeśli stałeś się ofiarą przestępstwa nasze działania pozwolą Ci na szybką i skuteczną reakcję, zwiększając Twoje szanse przy zbieraniu wartościowych dowodów i ustaleń, niezbędnych w prowadzonych przez państwowe organy ścigania postępowaniach karnych.