Szkolenia antykorupcyjne

DETECTIVE GROUP Biuro Detektywistyczne przedstawia Państwu ofertę przeprowadzenia szkoleń z zakresu zagrożeń korupcyjnych zarówno w administracji publicznej, jak i sektorze prywatnym.

Oferta skierowana jest do właścicieli firm, managerów oraz ich pracowników z działów sprzedaży oraz zajmujących się zamówieniami publicznymi i ma na celu nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających identyfikację, ujawnienie i przeciwdziałanie korupcji w swoim otoczeniu. Słuchacz zapoznana się z różnego rodzaju możliwymi formami korupcji z jakimi może się na co dzień spotkać oraz pozna zakres odpowiedzialności karnej, cywilnej i dyscyplinarnej. Szkolenie ma charakter prewencyjny.

W naszym programie szkoleniowym znajdziecie Państwo między innymi zagadnienia:

1. Identyfikacja korupcji, rodzaje i charakterystyka;

2. Podstawowe definicje jak funkcjonariusz publiczny, osoba pełniąca funkcję publiczną, korzyść majątkowa i osobista, nepotyzm, kumoterstwo, konflikt interesów;

3. Obszary zagrożone korupcją, przyczyny jej występowania;

4. Skala korupcji w Polsce i na świecie;

5. Identyfikacja ryzyk instytucjonalnych i osobowych (w tym KYE, KYC);

6. Sposoby postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnej, algorytmy działań;

7. Strategie, systemy, sposoby przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym, w tym: – wzmocnienie jawności, obiektywności i przejrzystości; – regulacje prawne i instytucjonalne (rola whistleblowingu, kontroli i audytu); – edukacja; – współpraca z organami państwa;

8. Realizacja oraz zapoznanie z zadaniami i działaniami określonymi w Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji;

9. Panel dyskusyjny.