Analiza bilingów

DETECTIVE GROUP to Biuro Detektywistyczne, w których szeregach znajdują się eksperci z dziedziny informatyki śledczej. Dzięki najnowocześniejszemu oprogramowaniu mamy możliwości zaoferowania Państwu usługi przeprowadzenia analizy bilingów połączeń telefonicznych uzyskanych od wszystkich polskich operatorów telekomunikacyjnych.

Opracowana przez nas analiza w sposób przejrzysty i prosty zaprezentuje Państwu wykresy graficzne, na których udokumentowane zostaną kierunki i ilość realizowanych połączeń telefonicznych i wiadomości tekstowych ze wszystkimi numerami w określonym czasie. Na podstawie dostarczonych bilingów jesteśmy w stanie ustalić sposób przemieszczania się osoby analizując współrzędne GPS i logowania do przekaźników BTS.

Dostarczymy Państwu również informacji statystycznych połączeń dziennej/tygodniowej/miesięcznej danego numeru telefonu, co pozwoli wykazać w jakich godzinach była jego największa aktywność.

W przypadku posiadania większej ilości bilingów, możliwe jest ich zestawienie ze sobą, co pozwoli na ustalenie nawet ich wspólnych spotkań.

Analizę bilingów bardzo często wykorzystujemy przy prowadzeniu czynności detektywistycznych w sprawach rodzinnych, dotyczących na przykład zdrad małżeńskich lub partnerskich, a także poszukiwaniu osób, w których zachodzi konieczność weryfikacji przedstawionych wersji zdarzeń, to jest ustalenia miejsca, w którym dana osoba deklaruje, że była w określonym czasie lub temu przeczy.