Często nasi klienci kontaktują się z nami w sprawach zaistniałych już, bądź wciąż trwających zdrad małżeńskich. Niejednokrotnie wiąże się w to z planowanym przez nich złożeniem pozwu do Sądu o rozwód z orzeczeniem o winie.  

Rozwód z orzeczeniem o winie przeprowadza się, gdy jeden z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego lub winne są obie strony. W praktyce procedura jest bardzo skomplikowana, gdyż często domniemany winny nie godzi się z decyzją współmałżonka i wtedy pojawiają się problemy.

Zdarza się, że posiadając jedynie wiedzę o zdradzie małżonka, decydują się podejmować natychmiastowe kroki zmierzające do wniesienia pozwu do Sądu. Ale ze względu na prowadzoną strategię procesową pojawia się pytanie: kiedy to najlepiej uczynić? 

Czy warto iść do Sądu w momencie kiedy wiemy, że nastąpiła zdrada małżeńska, a dysponujemy jedynie argumentem ,,chęci rozstania” bez twardych dowodów zdrady? Czy dowody w postaci zeznań wskazanych świadków są wystarczające?

Odpowiedz brzmi: NIE!

Niestety często zeznania świadków to względnie słaby materiał dowodowy z uwagi na to, że podważyć je można innymi, przeciwstawnymi zeznaniami innych świadków wskazanych przez drugą stronę.

Z naszego doświadczenia wynika, że o wiele większe znaczenie w prowadzonej batalii sądowej oprócz wyżej już wymienionych dowodów wynikających z zeznań świadków mają uwiarygadniające je dodatkowo dowody z innych źródeł.

Jednym z takich źródeł są dowody zebrane i przedstawione w formie SPRAWOZDANIA sporządzone przez doświadczonego prywatnego detektywa, specjalizującego się w prowadzeniu czynności detektywistycznych, związanych z uzyskiwaniem i dokumentowaniem informacji i dowodów o zdradzie małżeńskiej.

Po skutecznym przeprowadzeniu czynności w SPRAWOZDANIU znajdą się informacje zarówno opisowe z realizowanych obserwacji, jak i obrazowe (fotografie, czy video-nagrania). Mogą to być np. fotorelacje lub videorelacje ze wspólnych spotkań kochanków lub ich podróży.

Zebrany i przedstawiony właśnie w taki sposób materiał jest wysoko oceniany przez reprezentujących naszych klientów Prawników, ponieważ idąc z do Sądu mają do dyspozycji dodatkowe argumenty w postaci niepodważalnych dowodów zdrady. Dzięki temu szanse powodzenia i szybkiego rozstrzygnięcia sprawy są o wiele większe.

Zachęcamy do kontaktu na BEZPŁATNE KONSULTACJE.

Nie eksperymentujemy. Robimy to, co potrafimy najlepiej – dyskretnie i skutecznie.

Biuro Detektywistyczne DETECTIVE GROUP – detektyw w Warszawie.

kontakt@detectivegroup.pl

tel. 725-587-801

tel. 725-587-802